Leppäveden päiväkoti

- 40 vuotta päivähoitoa ja varhaiskasvatusta

 

 

Leppäveden kylä eli voimakkaan kasvun aikaa 1970-luvulla: kylälle oli kaavoitettu uusi asuntoalue, johon tulisi muuttamaan runsaasti lapsiperheitä.  Vuonna 1973 säädettiin myös päivähoitolaki, joka velvoitti kunnat järjestämään lasten päivähoidon.  Kolmekymmentäviisi vuotta sitten, elokuussa 1976, valmistui Leppäveden kylälle päiväkoti, “Leppäveden päiväkoti”, joka tarjosi kokopäivähoitoa 20 lapselle.  Päiväkodin saaminen Leppävedelle ei käynyt kädenkäänteessä: 4.2.1974 leppävetiset perheet lähestyivät kunnanhallitusta kirjelmällä.  Tuohon aikaan kylällä toimi vain kolme perhepäivähoitajaa, mikä ei riittänyt vastaamaan päivähoitotarpeeseen.  Kyläläisten kirjelmässä todetaan:

 

Tiituspohjassa on yhä enenevässä määrin nuoria työssäkäyviä pareja, joiden verotuotto tulee Laukaan kunnalle, vaikka Jyväskylä tarjoaa heille työn ja monia muita tärkeitä palveluksia.  Tyytyväisyys omaan kotikuntaan kasvaisi nykyisenä alueliitosten aikakautena, jos Laukaa pystyisi järjestämään tällä hetkellä tärkeimmän asian eli lasten päivähoitokysymyksen.  Oheisessa listassa on 112 allekirjoittajaa ja heidän lastensa yhteiseksi lukumääräksi kertyy lähes 100.  Näistä 80 lasta on alle ns. kouluiän!  Mainitut luvut kertovat, että kysymyksessä on todella suuri määrä mahdollisesti uusia veronmaksajia.  Suuri on myös niiden kuntalaisten joukko, joka kannattaa asiaa ja joka kokee tärkeimmäksi lasten päivähoidon, vaikka heillä ei ole lapsia juuri nyt.  Kun uudet asukkaat ovat suunnitelleet muuttoa Tiituspohjaan ns. uudelle asuntoalueelle, heille on kerrottu päivähoitokysymyksen järjestyvän.  Nyt nämä kuntalaiset tuntevat itsensä petetyiksi, ellei asia pian saa heitä tyydyttävää ratkaisua.  Koska asia on meille vanhemmille päivänpolttava ja kysymyksessä lasten kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeä alue, vaadimme asian pikaista alullepanoa ja saattamista asialliseen päätökseen.”

 

mv1

 

 

 

Kunnanhallitus käsitteli kirjelmää kokouksessaan 19.3.1974 ja päätti äänestyksen jälkeen, että asia jätetään pöydälle siihen saakka kunnes saadaan sosiaalilautakunnan tulokset tutkimuksesta, joilla pyritään selvittämään päivähoidon tarve kunnan alueella.  Tehdyn päivähoidon tarveselvityksen jälkeen kunnanhallitus edelleen äänesti päiväkodin ulos rakennusohjelmasta 15.10.1974.  Sinnikkäät luottamusmiehet pääsivät kuitenkin tavoitteeseensa: Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi 22.12.1975 Leppäveden päiväkodin luonnospiirustukset, rakennustapaselostuksen ja kustannusarvion.  Mielenkiintoisena yksityiskohtana on kunnanhallituksen pöytäkirjaan kirjattu 8.3.1976:

mv3

 

 

”Yleisten töiden lautakunta päättänee esittää kunnanhallitukselle, että Leppäveden päiväkodin rakennustyöt aloitettaisiin maaliskuussa heti sääolojen salliessa”.  Työt todellakin aloitettiin maaliskuussa ja taloa rakennettiin kiireesti kevään ja kesän ajan: päiväkoti oli valmis ottamaan vastaan lapset syykuun alussa 1976.  Lapset valittiin päiväkotiin tuolloin sosiaalisin ja taloudellisin perustein eli kaikki halukkaat eivät mahtuneet kunnalliseen päivähoitoon.

 

 

mv4

 

Vuodet ovat vierineet mutta poikien suosikkipuuhat ovat edelleen samoja: hiekkaleikit (yllä) ja verstashommat (alla).

Yllä vasemmalla juhlitaan kevätjuhlaa vuonna 1977

 

mv2

 

 

Muutaman vuoden kuluttaa päiväkotia laajennettiin neuvolapalveluin ja kylän kasvaessa tuli myös päiväkotipaikkojen lisääminen ajankohtaiseksi.  “Uuden siiven” valmistuttua vuonna 1985 päiväkodin lapsimäärä lisääntyi 15 lapsen sisarusryhmän verran.  Nyt päiväkodissa oli hoitopaikkojen määrä 35 ja hoito- ja kasvatushenkilöstöä oli kuusi, siisteydestä huolehti laitosapulainen, kunnossapidosta vastasi koulun ja päiväkodin yhteinen talonmies ja päiväkodilla oli oma emäntä, joka valmisti maukkaat ateriat päiväkodin väelle.  1990-luvun alkupuolella päiväkodin tehtäviin kuului koululaisten iltapäivähoidon järjestäminen noin viiden vuoden ajan, kunnes se säästösyistä ensin lopetettiin ja sitten aloitettiin jälleen yksityisen järjestäjän ja koulun toimesta vuonna 2000. Iltapäivähoidon työntekijöiden toimesta pidettiin muutamana toimintakautena aamupäivisin myös ns. avointa päiväkotitoimintaa.

 

 

Ruokahuollon järjestämiseen etsittiin säästöjä myös 90-luvun puolessa välissä ja Laukaassa päädyttiin keskuskeittiömalliin.  Ko. mallissa ruoka valmistetaan kirkonkylällä, josta se kuljetetaan ensin Leppäveden koululle kylmäsäilytykseen ja sieltä valmiissa muodossa päiväkodille.  Keskuskeittiön tultua Laukaan kirkolle menetti myös päiväkoti kokopäiväisen emäntänsä v.1998 ja ns. jakelukeittiö aloitti toimintansa.

 

Vuosien varrella Leppäveden päiväkodin toiminta on kohdannut siis monenlaisia muutoksia niin puitteiden, toimintamuotojen kuin toiminnan sisällönkin suhteen. Yhteiskunnan muuttuessa myös varhaiskasvatukseen liittyvää lainsäädäntöä on uudistettu.

 

Saavuttaessa uudelle vuosituhannelle säädettiin esiopetuslaki, joka velvoitti kunnat järjestämään ilmaisen esiopetuksen kaikille halukkaille lapsille.   Yhdeksänkymmentäluvun puolivälissä säädetty “subjektiivinen päivähoito-oikeus” kasvatti osaltaan myös päivähoitopaikkojen kysyntää.  Kylän väkimäärä oli edelleen lisääntynyt nopeasti ja esi-ja päivähoitopaikkoja tuli saada lisää.  Niinpä kun neuvola siirtyi uusiin toimitiloihin kauppakiinteistöön, remontoitiin neuvolan tilat kesän 2000 aikana: syksyllä uusissa tiloissa aloitti esikoululaisten ryhmä.

 

mv5

 

Vasta avatun päiväkodin rahat olivat tiukilla ja sen aikainen kiipeilytelinekin oli kasattu rakennustarvikkeista. Ei taida olla aivan nykyisten EU-direktiivien mukainen rakennelma...

 

 

Leppäveden kylä kasvaa koko ajan, ja päivähoitopaikkojen riittävyys on suuri haaste edelleen.  Tilanne muistuttaa suuresti 70-luvun alkupuolen tilannetta, voisipa alussa siteerattu vanhempien kirjelmä olla vaikka tältä vuosikymmeneltä. Alueen päivähoito on jälleen tilanteessa, jolloin tarvitaan nopeita päätöksiä kunnanisiltä: kylän väkiluku kasvaa ennusteiden mukaan tuhannella hengellä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Toiveissa onkin saada satsauksia alueen kunnalliseen päivähoitoon ja uutta ehompaa päiväkotia vastaamaan kasvavaan päivähoitotarpeeseen!

 

Kirjoitteli Merja Toivola

lastentarhanopettaja Leppäveden

päiväkodilta, kyläläinen vuodesta 1976

 

 

mv6

Ojissa läträäminen viehätti myös 35 vuotta sitten. Tämän päivän lapset taitaisivat tosin olla varustettuina

kumisaappailla, kurahousuilla ja kurarukkasilla ennekuin heidät laskettaisiin vastaaviin puuhiin...

 

mv7

Näkymä päiväkodin pihamaalta aloitusvuodelta. Maisema on vuosien saatossa muuttunut mutta rekka-autot

kiinnostavat pieniä kuljettajia edelleen!